KVKK Başvuru Formu    
 
 
6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU VE BİLGİ FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“6698 sayılı Kanun”) ilgili kişi olarak belirtilen kişilere (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
6698 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·  Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;
·  Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
·  Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
·  Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

İletişim: İSTANBUL GIDA TEKS.İNŞ.VE YAPI MARKETLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
Adres: Şeyh Sinan Mah.KumyolCad.No: 55 Çorlu / TEKİRDAĞ
Telefon: 0 282 650 10 41

Mail: hismar@hismar.com.tr
KEP Adresi:

·  BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Adres

Cep Telefonu

E-Posta Adresi

Şirketimizle Olan İlişkiniz

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?

  BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ6698 sayılı Kanunun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirilerek 6698 sayılı Kanunun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. 6698 sayılı Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:

·  BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak tarafından işlenmesine izin veriyorum.

·  Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.
·  Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
·  Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

ÖNEMLİ NOT : Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. İSTANBUL GIDA TEKS.İNŞ.VE YAPI MARKETLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 


 

BİZİ TAKİP EDİN

 

İLETİŞİM

Şeyhsinan Mah. Kumyol Cad. No:55 Çorlu / Tekirdağ

(0282) 650 10 41 - 650 10 42

(0282) 650 06 08

hismar@hismar.com.tr

 

HİSMAR AVANTAJLARI

 
Tüm Hakları Saklıdır©Hismar Hipermarket. Çerez Politikası | KVKK Başvuru Formu